Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag f√∂r Henrik Lander (C)
Nämnd/styrelsePeriod
Teknik- och fastighetsnämnden -
ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Karlstads Parkerings AB -
led
2019-03-27 - 2023-04-01
Kommunfullmäktige -
led
2018-10-15 - 2022-10-14
Historik