Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag f√∂r Johan Kullenberg (SD)
Nämnd/styrelsePeriod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -
led
2019-05-09 - 2022-12-31
Historik