Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag f√∂r Mikael Henriksson (SD)
Nämnd/styrelsePeriod
Visit Karlstad AB -
lekmrevsupp
2019-05-09 - 2023-04-01
Kommunrevisionen -
led
2019-05-09 - 2022-12-31
Karlstads Parkerings AB -
lekmrevsupp
2019-05-09 - 2023-04-01
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
rev
2019-08-22 - 2022-12-31
Historik