Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag f√∂r Anders Johansson (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Krisledningsnämnd -
v ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Historik