Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag för Per Aspengren (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Stadsbyggnadsnämnden -
led
2020-02-20 - 2022-12-31
Historik