Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag f√∂r Per Aspengren (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Krisledningsnämnd -
led. Hammarö
2019-01-01 - 2022-12-31
Drifts- och servicenämnden -
ers. Hammarö
2019-01-01 - 2022-12-31
Historik