Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag för Sebastian Hasselström (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Valnämnden -
ordf
2019-09-26 - 2022-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
v ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Karlstads Bostads AB -
supp
2019-03-27 - 2023-04-01
Stadsbyggnadsnämnden -
ers
2019-01-01 - 2022-12-31
Historik