Medlemmar i Synskadades riksförbund med politiska uppdrag

Jalmarsson, Leif
Piipoo, Lars-Erik