Medlemmar i Sveriges pensionärsförbund med politiska uppdrag

Blomberg, Sten
Hemvee, Ulo
Larsson, Mats
Swenson, Bodil