Medlemmar i Pensionärernas riksorganisation med politiska uppdrag

Andersson, Sven-Erik
Igelström, Hans
Rhodin, Kjell-√Öke,PRO