Historik för Pettersson Frykberg, Åke (MP)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2018-10-24
Karlstads Energi AB -
ordf
2011-04-12 - 2018-03-26
Karlstads Stadshus AB -
led
2011-12-15 - 2015-04-20
TĂ„san Kraft AB -
led
2011-05-06 - 2015-03-23
KommunfullmÀktige -
2:e v ordf
2010-11-18 - 2014-01-16
OmvÀrldsnÀmnden -
led
2010-11-18 - 2014-01-16
TĂ„san Kraft AB -
ordf
2007-03-31 - 2011-05-05
Karlstads Stadshus AB -
led
2003-05-07 - 2011-04-15
Karlstads Energi AB -
ordf
2003-03-31 - 2011-03-31
Grensekomiteen VĂ€rmland-Östfold -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
KrisledningsnÀmnd -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Styrgrupp för Resecentrum -
led
2003-01-14 - 2010-12-31
Vindpark VĂ€nern Kraft AB -
ordf
2007-01-18 - 2010-12-09
KommunfullmÀktige -
led
2010-11-15 - 2010-11-17
KommunfullmÀktige -
ers
2010-11-01 - 2010-11-14
KommunalrÄd -
KrÄd
2002-11-01 - 2010-10-31
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2010-10-31
Kommunledningsutskottet -
ers
2010-07-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2002-11-04 - 2010-10-31
TillvÀxtutskottet -
ers
2006-11-07 - 2010-10-31
Kommunledningsutskottet -
led
2006-11-07 - 2010-06-30
VÀrmlands arbetsmarknadsnÀmnd (LÀnsarbetsnÀmndens arbetsmarknadsnÀmnd) -
ers
2007-01-01 - 2008-12-31
Kommunledningsutskottet -
ers
2003-05-13 - 2006-11-06
TillvÀxtutskottet -
led
2003-01-01 - 2006-11-06
Helax BrÀnsleutveckling AB -
led
2005-01-01 - 2006-04-04
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Politiska samordnare -
samo
2001-11-02 - 2002-12-31
Karlstads Energi AB -
supp
2001-11-02 - 2002-04-25
Karlstads Energi AB -
led
1999-04-17 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
2001-05-18 - 2001-11-01
TĂ„sans Kraftaktiebolag -
led
1995-05-23 - 1999-05-28
Karlstads Energi AB -
led
1996-07-01 - 1999-04-16
Karlstads ElnÀt AB -
supp
1995-11-17 - 1999-04-07
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Miljö- och HÀlsoskyddsnÀmnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
SocialnÀmnden -
led
1998-06-18 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
SocialnÀmnden -
ers
1995-03-01 - 1998-06-17
Kommunstyrelsen -
led
1994-11-01 - 1995-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1994-11-01 - 1995-10-19
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1995-10-19
Kommunaldemokratigruppen -
led
1994-11-01 - 1995-10-16
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1995-01-01 - 1995-10-01
SocialnÀmnden -
ers
1995-01-01 - 1995-02-28
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1992-12-17 - 1994-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)