Historik för Jansson, Lars-Martin (mp)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
ByggnadsnÀmnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
ByggnadsnÀmndens arbetsutskott -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
FullmÀktigeberedning f demokrati -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
ers
2001-01-01 - 2006-12-31
RÄdet för funktionshindrade -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
2002-11-01 - 2006-10-31
ByggnadsnÀmnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2001-11-02 - 2002-10-31
Centrala arbetsgruppen för miljöfrÄgor -
ordf
1999-02-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1999-04-14 - 2001-11-01
Budgetberedningen -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
ByggnadsnÀmnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
led
1999-04-20 - 2001-11-01
KommunalrÄd -
KrÄd
1998-11-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1997-09-19 - 1999-04-13
ByggnadsnÀmnden -
led
1996-03-22 - 1998-12-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1995-12-19 - 1998-10-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1995-10-20 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1997-11-02 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1995-11-06 - 1997-11-01
ByggnadsnÀmnden -
ers
1995-01-01 - 1996-03-21
Kommunstyrelsen -
ers
1994-11-01 - 1995-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1995-10-19
Kommunförbundet VÀrmland -
eomb
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
1993-02-18 - 1994-10-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)