Historik för Nordstrand, Bengt (V)
Nämnd/styrelsePeriod
Valnämnden -
led
2008-12-11 - 2010-12-31
Karlstads Stadshus AB -
led
2003-05-07 - 2007-04-17
Krisledningsnämnd -
ers
2006-05-18 - 2006-12-31
Kulturnämnden -
ordf
2004-05-13 - 2006-12-31
Kulturnämndens arbetsutskott -
ordf
2004-05-13 - 2006-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2004-05-13 - 2006-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
2004-03-01 - 2006-12-31
Kommunledningsutskottet -
led
2003-01-01 - 2006-11-07
Kommunalråd -
Kråd
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2002-11-04 - 2006-10-31
Helax Bränsleutveckling AB -
led
2005-01-01 - 2006-04-04
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2003-01-01 - 2004-05-13
Budgetberedningen -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
led
2002-11-06 - 2002-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2001-01-01 - 2002-12-31
Politiska samordnare -
samo
2001-11-02 - 2002-11-04
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 2002-10-31
Karlstads Företagshälsovårdscentral -
ers
2001-12-01 - 2002-04-30
Folkhälsorådet -
led
2000-01-01 - 2001-12-17
Karlstads Företagshälsovårdscentral -
ers
2001-04-23 - 2001-11-30
Central arbetsgrupp för integrationsfrågor -
ordf
1999-02-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1999-04-14 - 2001-11-01
Budgetberedningen -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
supp
1999-04-20 - 2001-11-01
Kommunalråd -
Kråd
1998-11-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
Arbetsförmedlingsnämnden -
led
1996-09-17 - 1998-12-31
Budgetberedningen -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
led
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1995-11-07 - 1997-11-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1995-10-19
Kommunförbundet Värmland -
eomb
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Fastighetsnämnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1989-01-01 - 1991-10-31
Tekniska nämnden -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)