Historik för Knape, Anders (M)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Visit Karlstad AB -
ordf
2011-04-13 - 2019-03-26
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
KommunfullmÀktige -
ordf
2014-10-15 - 2018-10-14
OmvÀrldsnÀmnden -
ordf
2014-10-16 - 2018-10-14
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2014-10-14
Kommunledningsutskottet -
v ordf
2003-01-01 - 2007-05-22
Styrgrupp för Resecentrum -
led
2003-01-14 - 2007-05-22
TillvÀxtutskottet -
ers
2003-01-01 - 2007-05-22
Vice ordförandegrupp -
ordf
2003-01-01 - 2007-05-15
Karlstads Stadshus AB -
v ordf
2003-05-07 - 2007-05-14
KommunalrÄd -
KrÄd
2001-11-02 - 2007-05-14
Kommunstyrelsen -
v ordf
2002-11-04 - 2007-05-14
KrisledningsnÀmnd -
led
2006-05-18 - 2007-05-14
OmvÀrldsnÀmnden -
led
2006-11-02 - 2007-05-14
RepresentationsnÀmnden -
led
2002-11-04 - 2006-10-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
led
2005-01-01 - 2006-04-04
FlygrÄdet för VÀrmland -
led
1999-01-01 - 2004-02-27
AB Etableringsregion Karlstad -
led
1999-06-16 - 2003-05-09
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
ordf
2001-12-18 - 2003-03-31
Karlstads Stadshus AB -
ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Budgetberedningen -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
v ordf
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2001-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsen -
ordf
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ordf
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
RepresentationsnÀmnden -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
led
2000-06-19 - 2001-12-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1998-11-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
v ordf
1999-04-14 - 2001-11-01
Budgetberedningen -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
v ordf
1999-04-20 - 2001-11-01
KommunalrÄd -
KrÄd
1998-11-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
Helax BrÀnsleutveckling AB -
supp
1999-05-17 - 2000-06-18
AB Etableringsregion Karlstad -
led
1995-03-23 - 1999-06-15
Karlstads Stadshus AB -
led
1995-11-17 - 1999-04-19
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1995-04-19 - 1999-04-13
Karlstads Bostads AB -
led
1995-05-30 - 1999-04-13
Mariebergsskogen AB -
v ordf
1997-01-01 - 1999-04-12
Budgetberedningen -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
FlygrÄdet för VÀrmland -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
KommunalrÄd -
KrÄd
1994-11-01 - 1998-10-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
VĂ€rmlands Museums utbyggnad, ledningsgrupp -
led
1995-01-01 - 1995-12-31
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1995-01-01 - 1995-10-01
Karlstads Parkerings AB -
led
1992-06-01 - 1995-05-31
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
ordf
1992-06-15 - 1995-04-18
AB Etableringsregion Karlstad -
ordf
1993-07-01 - 1995-03-22
Arbetsgrupp bevakning statliga arkivdepÄer -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Arbetsgrupp för Luftfartsverkest flygplatser -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Budgetberedningen -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
FlygrÄdet för VÀrmland -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Projektstyrelse för ny trafikflygplats -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Stiftelsen HjÀrnbruket -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
KommunalrÄd -
KrÄd
1991-11-01 - 1994-10-31
KommunfullmÀktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
ordf
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ordf
1991-11-01 - 1994-10-31
Stiftelsen HjÀrnbruket -
led
1992-01-01 - 1993-06-30
Budgetberedningen -
v ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
KommunalrÄd -
KrÄd
1989-01-01 - 1991-10-31
KommunfullmÀktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
v ordf
1989-01-01 - 1991-10-31
Budgetberedningen -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
ByggnadsnÀmnden -
ordf
1988-05-20 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
PersonalnÀmnden -
ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1986-01-01 - 1988-05-19
ByggnadsnÀmnden -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1982-11-01 - 1985-10-31
ByggnadsnÀmnden -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1976-11-01 - 1982-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1980-01-01 - 1982-10-31
ByggnadsnÀmnden -
suppl
1977-01-01 - 1979-12-31
Kommunledningsutskottet -
led
1976-11-01 - 1979-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)