Historik för Sandberg, June (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Stadshus AB -
led
2015-04-21 - 2019-04-16
Barn- och ungdomsnämnden -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Barn- och ungdomsnämndens AU -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
led
2007-03-30 - 2011-03-30
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
2003-11-12 - 2007-04-17
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Arbetsmarknads-och socialnämndens AU -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
supp
2006-01-01 - 2006-12-31
Tillväxtutskottet -
ers
2003-01-01 - 2006-11-07
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Helax Bränsleutveckling AB -
supp
2005-01-01 - 2006-04-04
Arbetsmarknadsnämnd -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Arbetsmarknadsnämnd -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Elnät AB -
supp
2000-03-17 - 2001-11-01
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2000-01-01 - 2000-09-21
Karlstads Energi AB -
led
1996-07-01 - 1999-04-16

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)