Historik för Lendrup, Stina (m)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunförbundet Värmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Arbetsmarknadsnämnd -
led
2001-11-02 - 2002-11-04
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2002-11-04
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1999-01-01 - 2001-12-17
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Arbetsmarknadsnämnd -
led
2001-08-17 - 2001-11-01
Socialnämnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-01-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2000-04-17
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
led
1999-01-01 - 2000-04-17
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1999-04-14 - 2000-02-17
Budgetberedningen -
ers
1999-01-01 - 2000-02-17
Karlstads Stadshus AB -
supp
1999-04-20 - 2000-02-17
Kommunstyrelsen -
led
1998-11-01 - 2000-02-17
Arbetsförmedlingsnämnden -
led
1996-09-17 - 1998-12-31
Socialnämnden -
led
1995-03-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
led
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
ers
1997-10-17 - 1998-10-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
ers
1995-01-01 - 1996-04-18
Trafiksäkerhetsnämnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1994-01-20 - 1994-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)