Historik för Ackerot, Bertil (m)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Bostads AB -
lekmrevsupp
2003-03-31 - 2007-03-31
Kommunrevisionen -
revers
2003-01-01 - 2006-12-31
Rådet för funktionshindrade -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Alfred och Herminia Löfgrens Musikfond -
rsupp
2005-01-01 - 2006-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1999-01-01 - 2002-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2000-01-01 - 2001-11-01
Kollektivtrafiknämnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Kollektivtrafiknämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Räddningsnämnden -
v ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
2:a allmänna fastighetstaxeringsnämnd -
led
1993-01-01 - 1994-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Räddningsnämnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Räddningsnämnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Trafiksäkerhetsnämnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1988-11-01 - 1991-10-31
Trafiksäkerhetsnämnden -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)