Historik för Rohdin, Stig (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads El- och Stadsnät AB -
supp
2011-04-12 - 2019-03-26
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led Karlstad
2015-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden -
led
2007-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och fastighetsnämndens au -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2016-04-18 - 2018-10-14
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
2008-05-31 - 2014-12-31
Teknik- och fastighetsnämndens au -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2008-06-01 - 2014-10-14
Karlstads Elnät AB -
supp
2003-03-31 - 2011-03-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
2003-01-01 - 2008-05-14
Pensionärsrådet -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Tekniska nämnden -
led
2001-11-02 - 2006-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2003-10-13 - 2006-10-31
Kommunfullmäktige -
ers
2001-03-15 - 2002-10-31
Tekniska nämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Elnät AB -
led
1999-04-08 - 2000-03-16
Karlstads Parkerings AB -
supp
1995-06-02 - 1999-04-14
Karlstads Elnät AB -
led
1995-11-17 - 1999-04-07
Tekniska nämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1996-01-18 - 1998-10-31
AB Verkstadshus -
ordf
1996-09-20 - 1997-07-01
AB Verkstadshus -
led
1992-06-01 - 1995-05-29
TĂĄsans Kraftaktiebolag -
supp
1992-06-01 - 1995-05-22
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Tekniska nämnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Tekniska nämnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1988-11-01 - 1991-10-31
Tekniska nämnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Energiverkstyrelsen -
suppl
1985-02-22 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1982-11-01 - 1985-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)