Historik för Westlund, Sven (SPRF)
Nämnd/styrelsePeriod
Pensionärsrådet -
led
2007-01-01 - 2018-12-31
Gode män gällande jordbruks- och skogsfrågor -
gm
2007-01-01 - 2014-12-31
Gode män gällande tätortsförhållanden -
gm
1999-01-01 - 2014-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2008-02-21 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämnden -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2002-11-01 - 2010-10-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
2001-11-02 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunfullmäktige -
ers
2000-03-17 - 2002-10-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1993-05-01 - 1998-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
1:a särskilda fastighetstaxeringsnämnd -
led
1993-01-01 - 1993-12-31
Karlstads kommuns 1:A särskilda fastighetstaxeringsnämnd -
led
1992-01-01 - 1992-12-31
Sociala distriktsnämnden 3 -
ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Socialnämnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1988-11-01 - 1991-10-31
Sociala distriktsnämnden 3 -
v ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Socialnämnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
supp
1985-11-10 - 1988-10-31
Sociala distriktsnämnden 3 -
ordf
1983-01-01 - 1985-12-31
Socialnämnden -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1982-11-01 - 1985-10-31
Sociala Centralnämnden -
led
1980-01-01 - 1982-12-31
Sociala distriktsnämnden 4 -
v ordf
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1979-11-01 - 1982-10-31
Sociala Centralnämnden -
led
1977-01-01 - 1979-12-31
Sociala distriktsnämnden 4 -
v ordf
1977-01-01 - 1979-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1976-11-01 - 1979-10-31
Hälsovårdsnämnden -
suppl
1974-01-01 - 1976-12-31
Sociala Centralnämnden -
led
1975-05-16 - 1976-12-31
Sociala distriktsnämnden 4 -
led
1974-01-01 - 1976-12-31
Turistnämnden -
suppl
1974-04-19 - 1976-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1974-01-01 - 1976-10-31
Hälsovårdsnämnden -
suppl
1971-01-01 - 1973-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1971-01-01 - 1973-12-31
Sociala distriktsnämnden 4 -
suppl
1971-11-19 - 1973-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)