Historik för Pettersson, Edvin (s)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Energi AB -
supp
1998-07-01 - 1999-04-16
Tekniska nämnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1994-02-12 - 1997-02-13
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Lindfors Folkets Husförening -
revers
1994-01-01 - 1994-12-31
Tekniska nämnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Lindfors Folkets Hus förening -
revers
1993-01-01 - 1993-12-31
Lindfors Folkets Hus förening -
revers
1992-01-01 - 1992-12-31
Tekniska nämnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Trafiksäkerhetsnämnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
4:e revisorsgruppen -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
Tekniska nämnden -
supp
1986-03-21 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1987-01-16 - 1988-10-31
Kommunfullmäktige -
supp
1985-11-01 - 1987-01-15
Gatu- och Parknämnden -
suppl
1984-04-19 - 1985-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)