Historik för Bergin, Björn (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Alfred Löfgrens stiftelse -
ers
2011-01-01 - 2014-04-15
Karlstads Parkerings AB -
supp
2011-04-13 - 2014-04-15
Karlstads Energi AB -
supp
2003-03-31 - 2011-03-31
Karlstads Parkerings AB -
supp
2003-03-31 - 2011-03-31
Stadsbyggnadsnämnden -
led
2007-11-08 - 2010-12-31
Stadsbyggnadsnämndens AU -
ers
2007-01-10 - 2010-12-31
Stadsbyggnadsnämnden -
ers
2007-01-01 - 2007-11-07
Kollektivtrafiknämnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2005-03-03 - 2006-10-31
Karlstads Elnät AB -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstads Parkerings AB -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1998-11-01 - 2002-10-31
Karlstads Elnät AB -
supp
2000-03-17 - 2001-11-01
Karlstads Parkerings AB -
supp
1999-04-15 - 2001-11-01
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2000-01-01 - 2001-11-01
Räddningsnämnden -
led
1999-01-01 - 1999-12-31
Tåsans Kraftaktiebolag -
supp
1995-05-23 - 1999-05-28
Karlstads Parkerings AB -
led
1995-06-02 - 1999-04-14
Karlstads Elnät AB -
supp
1996-09-20 - 1999-04-07
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Tekniska nämnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
AB Karlstads Sjöfartshus -
v ordf
1995-06-01 - 1996-12-31
AB Karlstads Sjöfartshus -
ordf
1992-06-01 - 1995-05-31
Karlstads Parkerings AB -
supp
1992-06-01 - 1995-05-31
Hamnstyrelsen -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Tekniska nämnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-01-20 - 1994-10-31
Kommunfullmäktige -
ers
1991-11-01 - 1994-01-17
Räddningsnämnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1988-11-01 - 1991-10-31
Räddningsnämnden -
led
1987-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
supp
1985-11-01 - 1988-10-31
Brandstyrelsen -
led
1986-01-01 - 1986-12-31
Brandstyrelsen -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1982-11-01 - 1985-10-31
Brandstyrelsen -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)