Historik för Hansson, Gunnel (SPF)
Nämnd/styrelsePeriod
Pensionärsrådet -
led
2007-01-01 - 2014-12-31
AB Karlstads Studentbostäder -
lekmrevsupp
2010-03-25 - 2011-03-31
Karlstads Bostads AB -
lekmrev
2010-03-25 - 2011-03-31
Karlstads Energi AB -
lekmrev
2010-03-25 - 2011-03-31
Mariebergsskogen AB -
lekmrevsupp
2010-03-25 - 2011-03-31
Stiftelsen Karlstadshus -
rev
2010-03-25 - 2011-03-30
Alfred Löfgrens stiftelse -
rsupp
2010-03-25 - 2010-12-31
Kommunrevisionen -
led
2010-12-01 - 2010-12-31
Kommunrevisionen -
ordf
2010-03-25 - 2010-12-31
Karlstads Elnät AB -
lekmrev
2003-03-31 - 2007-03-31
Edsvalla Folkets Husförening -
rev
2005-01-23 - 2006-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
2002-01-01 - 2006-12-31
Kommunrevisionen -
rev
2001-11-02 - 2006-12-31
Stiftelsen Alfred och Herminia Löfgrens Musikfond -
rev
2005-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Radiofonden -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Karlstads Elnät AB -
lekmrev
2001-11-02 - 2003-03-31
Edsvalla Folkets Husförening -
lekmrevsupp
2002-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Radiofonden -
led
2001-12-12 - 2002-12-31
Valnämnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Valberedningen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Edsvalla Folkets Husförening -
rev
2000-12-15 - 2001-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1998-01-01 - 2001-12-31
Stiftelsen Alfred och Herminia Löfgrens Musikfond -
rev
2000-12-15 - 2001-12-31
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
lekmrev
1999-04-14 - 2001-11-01
Karlstads Elnät AB -
lekmrev
1999-04-08 - 2001-11-01
Kommunrevisionen -
rev
1999-01-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
TĂĄsans Kraftaktiebolag -
rsupp
1995-05-23 - 1999-05-28
Karlstads Energi AB -
rev
1996-07-01 - 1999-04-16
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
rev
1995-04-19 - 1999-04-13
Kommunrevisionen -
rev
1995-01-01 - 1998-12-31
Stifelsen A och H Löfgrens musikfond -
rev
1998-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
v ordf
1994-11-01 - 1998-10-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1995-01-01 - 1997-12-31
Stifelsen A och H Löfgrens musikfond -
rev
1997-01-01 - 1997-12-31
Stifelsen A och H Löfgrens musikfond -
rev
1996-01-01 - 1996-12-31
Alfred Löfgrens stiftelse -
rev
1995-01-01 - 1995-12-31
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
rsupp
1992-06-15 - 1995-04-18
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
eomb
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Valberedningen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Karlstadsbuss AB -
revers
1992-01-01 - 1994-09-15
Alfred Löfgrens stiftelse -
rev
1993-01-01 - 1993-12-31
Alfred Löfgrens stiftelse -
rev
1992-01-01 - 1992-12-31
Byggnadsnämnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1988-11-01 - 1991-10-31
Sociala distriktsnämnden 1 -
supp
1989-01-01 - 1990-04-19
Byggnadsnämnden -
suppl
1987-02-20 - 1988-12-31
Sociala distriktsnämnden 1 -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
Byggnadsnämnden -
suppl
1983-05-19 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1984-11-16 - 1985-10-31
1:a revisorsgruppen -
suppl
1983-01-01 - 1983-05-19

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)