Historik för Höglund, Alf (s)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Budgetberedningen -
ordf
1989-01-01 - 1991-06-16
Kommunalråd -
Kråd
1989-01-01 - 1991-06-16
Kommunstyrelsen -
ordf
1989-01-01 - 1991-06-16
Budgetberedningen -
v ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunalråd -
Kråd
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen -
v ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Budgetberedningen -
ordf
1985-09-20 - 1985-12-31
Kommunalråd -
Kråd
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen -
ordf
1985-09-20 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1982-11-01 - 1985-10-31
Budgetberedningen -
led
1983-01-01 - 1985-09-19
Kommunstyrelsen -
led
1983-01-01 - 1985-09-19
Socialnämnden -
ordf
1983-01-01 - 1985-09-19
Budgetberedningen -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunalråd -
Kråd
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1979-11-01 - 1982-10-31
Kulturnämnden -
led
1978-09-21 - 1979-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)