Historik för Larsson, Lars Mejern (s)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Stadshus AB -
supp
2003-05-07 - 2007-04-17
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Tekniska nämnden -
ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott -
ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Tillväxtutskottet -
ers
2003-01-01 - 2006-11-07
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2002-11-04 - 2006-10-31
Helax Bränsleutveckling AB -
supp
2005-01-01 - 2006-04-04
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2003-01-01 - 2003-09-18
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
supp
2003-01-01 - 2003-09-18
Fritidsnämnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1998-11-01 - 2002-10-31
Arbetsgrupp för demokratifrågor -
ers
1999-02-15 - 2001-11-05
Fritidsnämnden -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01
Kollektivtrafiknämnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)