Historik för Lander, Henrik (C)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Parkerings AB -
led
2015-03-24 - 2019-03-26
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden -
ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och fastighetsnämndens au -
ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2018-10-14
Kommunledningsutskottet -
led
2016-09-20 - 2016-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2016-09-08 - 2016-10-31
Tillväxtutskottet -
ers
2016-09-20 - 2016-10-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
2011-04-19 - 2015-04-20
Partnerskap Bergslagsbanan -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Stiftelsen Laxfond för Vänern -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunledningsutskottet -
led
2010-11-01 - 2014-06-03
Tillväxtutskottet -
ers
2010-11-01 - 2014-06-03
Kommunalråd -
kråd
2010-11-01 - 2014-05-31
Kommunstyrelsen -
led
2002-11-04 - 2014-05-31
Karlstads Stadshus AB -
led
2007-04-17 - 2011-04-15
Folkhälsofrågor, nätverk Healthy Cities -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunledningsutskottet -
ers
2003-01-01 - 2010-10-31
Tillväxtutskottet -
v ordf
2006-11-07 - 2010-10-31
Värmlandstrafik AB, bolagsstämma -
eomb
2003-05-26 - 2007-05-26
Karlstads Stadshus AB -
supp
2003-05-07 - 2007-04-16
Miljö- o hälsoskyddsnämndens arbetsutskott -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Tillväxtutskottet -
led
2003-01-01 - 2006-11-06
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Karlstads Företagshälsovårdscentral -
supp
2001-12-01 - 2003-05-17
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Budgetberedningen -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
led
2000-06-21 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2001-01-01 - 2002-12-31
Kommunalråd -
Kråd
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Centrala arbetsgruppen för miljöfrågor -
v ordf
1999-02-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2000-06-19 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
v ordf
2000-06-19 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
2000-06-19 - 2001-11-05
Budgetberedningen -
ers
2000-06-21 - 2001-11-01
Fritidsnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
supp
2000-06-19 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
ers
1998-11-01 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
2000-06-21 - 2001-11-01
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2000-06-18
Fritidsnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)