Historik för Ullenius, Marie (KD)
Nämnd/styrelsePeriod
Mariebergsskogen AB -
led
2018-03-22 - 2019-03-26
Nämndemän för Värmlands Tingsrätt -
nm
2015-01-01 - 2015-12-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
ers
2001-10-15 - 2002-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
2001-10-15 - 2002-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2001-12-18 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2001-10-15 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2001-10-15 - 2001-12-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-10-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
2001-10-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
led
2001-10-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
2001-10-15 - 2001-11-05
Barn- och Ungdomsnämnden -
ordf
2001-10-15 - 2001-11-01
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2001-10-15 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
ers
2001-10-15 - 2001-11-01
Barn- och Ungdomsnämnden -
ordf
1999-01-01 - 2001-10-14
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2000-01-01 - 2001-10-14
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2001-10-14
Kommunförbundet Värmland -
ers
1999-01-01 - 2001-10-14
Kommunstyrelsen -
ers
1998-11-01 - 2001-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-10-14
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-10-14
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
led
1999-01-01 - 2001-10-14
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-10-14
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1999-01-01 - 2001-10-14
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2001-01-01 - 2001-10-14
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2000-01-01 - 2000-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
1999-01-01 - 1999-12-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Tekniska nämnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1995-12-15 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1996-11-18 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1995-12-19 - 1998-10-31
Socialnämnden -
ers
1994-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Socialnämnden -
ers
1992-01-01 - 1993-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)