Historik för Gundahl, Monica (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
1:e v ordf
2016-12-08 - 2018-10-14
Omvärldsnämnden -
1:e v ordf
2016-12-08 - 2018-10-14
Valberedningen -
ers
2014-10-16 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2016-12-07
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers.Karlstad
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
led
2011-12-15 - 2014-12-31
Ombud för begravningsverksamheten -
omb
2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen -
ordf
2002-11-04 - 2010-10-31
Byggnadsnämnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Fullmäktigeberedning f demokrati -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Pensionärsrådet -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Kommunförbundet Värmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Politiska samordnare -
samo
2001-11-02 - 2002-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2001-01-01 - 2002-12-31
Vård- och Omsorgsnämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1999-01-01 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Valberedningen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
supp
2001-01-01 - 2001-12-17
Arbetsgrupp för demokratifrågor -
ordf
1999-02-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
led
2000-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
2000-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsen -
ers
1998-11-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
ers
1998-11-01 - 2001-11-01
Vård- och Omsorgsnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
supp
2000-01-01 - 2000-12-31
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 1999-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
supp
1999-01-01 - 1999-12-31
Mariebergsskogen AB -
supp
1997-01-01 - 1999-04-12
Kommunfullmäktige -
ers
1996-06-20 - 1998-12-31
Vård- och Omsorgsnämnden -
led
1998-05-29 - 1998-12-31
Kommunstyrelsen -
ers
1996-07-01 - 1998-05-28
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-08-20 - 1998-05-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1996-08-19 - 1998-05-28
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-05-28
Vård- och Omsorgsnämnden -
ers
1995-03-01 - 1998-05-28

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)