Historik för Stiglert, Göran (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Energi AB -
lekmrev
2015-03-24 - 2019-03-26
Visit Karlstad AB -
lekmrevsupp
2015-03-24 - 2019-03-26
Vänerhamn AB -
lekmrev
2015-05-01 - 2019-03-26
Kommunrevisionen -
ordf
2016-02-18 - 2018-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
lekmrev
2016-02-18 - 2018-12-31
Kommunrevisionen -
led
2011-01-01 - 2016-02-17
Karlstads El- och Stadsnät AB -
lekmrevsupp
2011-04-12 - 2015-03-23
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
lekmrev
2011-01-01 - 2014-12-31
Värmlands läns vårdförbund -
lekmrev
2011-01-01 - 2014-12-31
Karlstads Elnät AB -
led
2007-03-31 - 2011-03-31
Karlstads Parkerings AB -
ordf
2007-03-31 - 2011-03-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
2008-05-31 - 2010-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2010-10-31
Pensionärsrådet -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Rådet för funktionshindrade -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Vård- och Omsorgsnämnden -
ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Vård- och Omsorgsnämndens AU -
ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Värmlands läns vårdförbund -
led
1999-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Karlstads Företagshälsovårdscentral -
supp
2001-12-01 - 2003-05-17
Politiska samordnare -
samo
2001-11-02 - 2002-12-31
Vård- och Omsorgsnämnden -
v ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Budgetberedningen -
ers
2001-11-02 - 2002-04-25
Karlstads Företagshälsovårdscentral -
led
2001-04-23 - 2001-11-30
Budgetberedningen -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
1999-01-01 - 2001-11-01
Vård- och Omsorgsnämnden -
ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Vård- och Omsorgsnämnden -
ordf
1997-01-01 - 1998-12-31
Vård- och Omsorgsnämnden -
led
1995-03-01 - 1996-12-31
Socialnämnden -
ers
1995-01-01 - 1995-02-28

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)