Historik för Gerard, Ulf (KD)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstad Airport -
lekmrevsupp
2011-04-12 - 2017-10-01
Kommunrevisionen -
led
2011-01-01 - 2017-10-01
Mariebergsskogen AB -
lekmrev
2011-04-12 - 2017-10-01
Stiftelsen Karlstadshus -
rsupp
2011-04-01 - 2017-10-01
Tåsan Kraft AB -
lekmrevsupp
2007-03-31 - 2017-10-01
Visit Karlstad AB -
lekmrev
2015-03-24 - 2017-10-01
Alfred Löfgrens stiftelse -
lekmrev
2011-01-01 - 2014-12-31
Karlstad Airport -
lekmrev
2010-10-22 - 2011-03-31
Mariebergsskogen AB -
lekmrev
2007-03-31 - 2011-03-31
Stiftelsen Karlstadshus -
rsupp
2007-03-30 - 2011-03-30
Alfred Löfgrens stiftelse -
rev
2007-01-01 - 2010-12-31
Karlstads samordningsförbund -
revers
2007-09-13 - 2010-12-31
Kommunrevisionen -
rev
2007-01-01 - 2010-12-31
Stiftelsen Laxfond för Vänern -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2005-04-21 - 2010-12-31
Karlstads Elnät AB -
v ordf
2005-04-21 - 2006-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
lekmrevsupp
2003-04-22 - 2006-01-19
Karlstads Parkerings AB -
lekmrevsupp
2003-03-31 - 2005-03-17
Kommunrevisionen -
revers
2003-01-01 - 2005-03-17
Karlstads Företagshälsovårdscentral -
ordf
2001-12-01 - 2003-05-17
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
2001-11-02 - 2002-03-21
Budgetberedningen -
led
2001-11-02 - 2002-03-21
Karlstads Stadshus AB -
led
2001-11-02 - 2002-03-21
Kommunalråd -
Kråd
2001-11-02 - 2002-03-21
Kommunförbundet Värmland -
led
1999-01-01 - 2002-03-21
Kommunstyrelsen -
led
2001-11-02 - 2002-03-21
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ordf
2001-11-06 - 2002-03-21
Pensionärsrådet -
led
2001-12-18 - 2002-03-21
Rådet för funktionshindrade -
led
2001-12-18 - 2002-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
2001-11-06 - 2002-03-18
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-02-21
Karlstads Företagshälsovårdscentral -
ers
2001-04-23 - 2001-11-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Budgetberedningen -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
supp
1999-04-20 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
supp
1995-11-17 - 1999-04-19
Kommunförbundet Värmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1997-10-17 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1997-10-21 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1994-11-01 - 1996-03-21
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1996-03-21
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
1994-11-01 - 1996-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1995-10-19
Solstahälsan AB -
ordf
1992-06-01 - 1995-05-23
Budgetberedningen -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ordf
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ordf
1991-11-01 - 1994-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)