Historik för Gustafsson, Lillemor (kd)
Nämnd/styrelsePeriod
Fullmäktigeberedning f demokrati -
led
2005-04-21 - 2006-12-31
Rådet för funktionshindrade -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Karlstads Teater AB -
supp
2003-03-31 - 2006-06-01
Tekniska nämnden -
led
2003-01-01 - 2004-06-17
Karlstads Stadshus AB -
supp
2002-03-22 - 2003-03-31
Budgetberedningen -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2001-01-01 - 2002-12-31
Rådet för funktionshindrade -
led
2002-04-16 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
2:e v ordf
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2002-03-22 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ordf
2002-04-16 - 2002-10-31
Karlstads Parkerings AB -
supp
2001-11-02 - 2002-03-21
Karlstads Teater AB -
led
2001-11-02 - 2002-03-21
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2001-11-02 - 2002-03-21
Karlstads Energi AB -
lekmrev
2000-02-18 - 2001-11-01
Karlstads Teater AB -
led
1999-04-15 - 2001-11-01
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2000-01-01 - 2001-11-01
Kommunfullmäktige -
led
1998-12-18 - 2001-11-01
Kommunrevisionen -
revers
1999-03-19 - 2001-11-01
Räddningsnämnden -
v ordf
1999-01-01 - 1999-12-31
Kommunrevisionen -
rsupp
1999-01-01 - 1999-03-18
Kommunrevisionen -
revers
1996-12-13 - 1998-12-31
Räddningsnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1998-11-01 - 1998-12-17

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)