Historik för Samuelsson, Birgitta (S)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Karlstads Bostads AB -
lekmrev
2016-02-18 - 2019-03-26
Mariebergsskogen AB -
lekmrevsupp
2015-03-24 - 2019-03-26
Kommunrevisionen -
led
2011-08-25 - 2018-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
rev
2015-03-31 - 2018-12-31
VÀrmlands lÀns vÄrdförbund -
lekmrev
2015-01-01 - 2018-12-31
Karlstads Parkerings AB -
lekmrev
2011-08-25 - 2015-03-23
Alfred Löfgrens stiftelse -
lekmrevsupp
2011-08-25 - 2014-12-31
Edsvalla Folkets Husförening -
rsupp
2011-08-25 - 2014-12-31
VÀrmlands lÀns vÄrdförbund -
lekmrevsupp
2011-08-25 - 2014-12-31
Karlstads Bostads AB -
led
2011-04-12 - 2011-08-25
Sverige Amerika Centrets styrelse -
ers
2011-01-01 - 2011-08-24
AB Karlstads StudentbostÀder -
led
2011-04-12 - 2011-05-31
Mariebergsskogen AB -
led
2003-03-25 - 2011-03-31
KommunfullmÀktigeberedning -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Ordförandegrupp -
led
2002-11-01 - 2010-12-31
Sverige Amerika Centrets styrelse -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
KommunfullmÀktige -
ordf
2002-11-01 - 2010-10-31
OmvÀrldsnÀmnden -
ordf
2006-11-02 - 2010-10-31
KommunfullmÀktige -
ordf
2002-11-01 - 2006-10-31
RepresentationsnÀmnden -
ordf
2002-11-04 - 2006-10-31
Mariebergsskogen AB -
supp
2001-12-12 - 2003-03-31
Borgerliga vigselförrÀttare -
vf
1997-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
ers
2001-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen HemvÀrnsgÄrdens styrelse -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
KommunfullmÀktige -
1:e v ordf
2001-11-02 - 2002-10-31
RepresentationsnÀmnden -
ordf
1998-11-01 - 2002-10-31
KommunfullmÀktige -
ordf
1998-11-01 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Teater AB -
supp
1995-06-01 - 1999-04-14
Kommunförbundet VÀrmland -
eomb
1995-01-01 - 1998-12-31
Stiftelsen HemvÀrnsgÄrdens styrelse -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
ordf
1994-11-01 - 1998-10-31
RepresentationsnÀmnden -
ordf
1994-11-01 - 1998-10-31
AB Karlstads Sjöfartshus -
supp
1995-06-01 - 1996-12-31
AB Karlstads Sjöfartshus -
supp
1992-06-01 - 1995-05-31
Karlstad Garnison, samarbetsnÀmnd -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
eomb
1992-01-01 - 1994-12-31
KulturnÀmnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Stiftelsen HemvÀrsgÄrdens styrelse -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1992-01-01 - 1994-10-31
Karlstads Teater AB -
ers
1992-01-01 - 1994-09-15
Karlstads Teater AB -
ers
1992-05-01 - 1993-04-27
KulturnÀmnden -
led
1989-06-16 - 1991-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Valberedningen -
supp
1990-03-16 - 1991-10-31
KulturnÀmnden -
supp
1989-01-01 - 1989-06-15
KulturnÀmnden -
suppl
1988-01-22 - 1988-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)