Historik för Nisser, Per-Samuel (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Stadshus AB -
ordf
2011-04-19 - 2019-04-16
Oslo-Stockholm 2:55 AB -
led
2016-03-01 - 2019-03-26
Krisledningsnämnd -
ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
Näringslivsråd för samverkan mellan kommunen och näringslivet -
ordf
2016-11-01 - 2018-12-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgrupp förTåg i tid -
ordf
2012-01-12 - 2018-12-31
Universitetsrådet -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalråd -
kråd
2007-05-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
led
2006-11-01 - 2018-10-14
Kommunledningsutskottet -
ordf
2014-11-05 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen -
ordf
2010-11-01 - 2018-10-14
Omvärldsnämnden -
led
2007-05-14 - 2018-10-14
Tillväxtutskottet -
ers
2014-11-05 - 2018-10-14
Drifts- och servicenämnden -
ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Karlstads studentråd -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunledningsutskottet -
ordf
2010-11-01 - 2014-10-14
Tillväxtutskottet -
ers
2007-05-22 - 2014-10-14
Karlstads Stadshus AB -
v ordf
2007-05-15 - 2011-04-15
Karlstads samordningsförbund -
supp
2008-02-21 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
led
2007-05-15 - 2010-12-31
Styrgrupp för Resecentrum -
led
2007-05-22 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2007-05-10 - 2010-12-31
Kommunledningsutskottet -
v ordf
2007-05-22 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen -
v ordf
2007-05-15 - 2010-10-31
Miljönämnden -
led
2007-01-01 - 2007-09-13
Karlstads Stadshus AB -
led
2003-05-07 - 2007-04-17
Karlstads Energi AB -
led
2001-11-02 - 2007-03-31
Tåsan Kraft AB -
led
2003-05-16 - 2007-03-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunstyrelsen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Helax Bränsleutveckling AB -
supp
2005-01-01 - 2006-04-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
led
2002-11-06 - 2002-12-31
Karlstads Energi AB -
led
1999-04-17 - 2001-11-01
Tåsans Kraftaktiebolag -
led
1995-05-23 - 1999-05-28
Karlstads Stadshus AB -
supp
1995-11-17 - 1999-04-19
Karlstads Energi AB -
v ordf
1996-07-01 - 1999-04-16
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1995-04-19 - 1999-04-13
Grensekomiteen V√§rmland-√Ėstfold -
led
1997-03-17 - 1998-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Tekniska nämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Karlstads Elnät AB -
led
1995-11-17 - 1996-09-19
Tåsans Kraftaktiebolag -
led
1992-06-01 - 1995-05-22
1:a allmänna fastighetstaxeringsnämnd -
ers
1993-01-01 - 1994-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Naturvårdsrådet -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Tekniska nämnden -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
1:a särskilda fastighetstaxeringsnämnd -
ers
1993-01-01 - 1993-12-31
Karlstads kommuns 1:A allmänna fastighetstaxeringsnämnd -
ers
1991-01-01 - 1992-12-31
Konsument- och Invandrarnämnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Tekniska nämnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Konsumentnämnden -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
Tekniska nämnden -
suppl
1988-05-20 - 1988-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)