Historik för Wallenius, Claes (V)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Karlstads Stadshus AB -
led
2007-04-17 - 2011-04-15
Karlstads Bostads AB -
ordf
2003-03-31 - 2011-03-31
Vindpark VĂ€nern Kraft AB -
led
2007-01-18 - 2011-01-08
FolkhÀlsofrÄgor, nÀtverk Healthy Cities -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
KrisledningsnÀmnd -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
KommunalrÄd -
KrÄd
2006-11-02 - 2010-10-31
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2010-10-31
Kommunledningsutskottet -
ers
2006-11-07 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2006-11-02 - 2010-10-31
TillvÀxtutskottet -
led
2006-11-07 - 2010-10-31
ByggnadsnÀmnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
ByggnadsnÀmndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
FullmÀktigeberedning f demokrati -
ers
2004-01-15 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Valberedningen -
led
2002-11-04 - 2006-10-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
ByggnadsnÀmnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Valberedningen -
ers
2001-11-02 - 2002-10-31
Arbetsgrupp för demokratifrÄgor -
led
1999-02-15 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1999-04-14 - 2001-11-01
Budgetberedningen -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01
ByggnadsnÀmnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
led
1999-04-20 - 2001-11-01
Valberedningen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
led
1995-11-17 - 1999-04-19
AB Karlstads StudentbostÀder -
led
1998-09-18 - 1999-04-13
ByggnadsnÀmnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
eomb
1995-01-01 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
ers
1995-01-01 - 1995-10-01
ByggnadsnÀmnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)