Historik för Lindblom, Henrik (L)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Karlstads Parkerings AB -
ordf
2018-12-06 - 2019-03-26
Ombud för begravningsverksamheten -
omb
2010-03-08 - 2018-12-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2001-01-01 - 2018-12-31
RÄdet för personer med funktionsnedsÀttning -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
StadsbyggnadsnÀmnden -
2:e v ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
StadsbyggnadsnÀmndens AU -
2:e v ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Karlstads Parkerings AB -
supp
2015-03-24 - 2018-12-05
KommunfullmÀktige -
ers
2014-10-15 - 2018-10-14
Valberedningen -
led
2012-01-19 - 2018-10-14
Karlstad Airport -
ordf
2011-04-12 - 2015-03-23
StadsbyggnadsnÀmndens AU -
led
2011-01-10 - 2014-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2012-01-19 - 2014-10-14
KommunfullmÀktige -
ers
2010-11-01 - 2012-01-18
Karlstads Stadshus AB -
led
2003-05-07 - 2011-04-15
Karlstads Parkerings AB -
v ordf
2003-03-31 - 2011-03-31
Grensekomiteen VĂ€rmland-Östfold -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Partnerskap Bergslagsbanan -
ers
2003-01-01 - 2010-12-31
StadsbyggnadsnÀmnden -
v ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
StadsbyggnadsnÀmndens AU -
v ordf
2007-01-10 - 2010-12-31
Styrgrupp för Resecentrum -
led
2003-01-14 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2010-10-31
Kommunledningsutskottet -
ers
2003-01-01 - 2010-06-30
Kommunstyrelsen -
led
2002-11-04 - 2010-06-30
TillvÀxtutskottet -
led
2006-11-07 - 2010-06-30
ByggnadsnÀmnden -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
ByggnadsnÀmndens arbetsutskott -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
KrisledningsnÀmnd -
ers
2006-05-18 - 2006-12-31
Stiftelsen Laxfond för VÀnern -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
TillvÀxtutskottet -
v ordf
2003-01-01 - 2006-11-06
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
supp
2005-01-01 - 2006-04-04
AB Etableringsregion Karlstad -
supp
1999-06-16 - 2003-05-09
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
supp
2001-12-18 - 2003-03-31
Karlstads Parkerings AB -
ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstads Stadshus AB -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Budgetberedningen -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
ByggnadsnÀmnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Grensekomiteen VĂ€rmland-Östfold -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
v ordf
2002-11-06 - 2002-12-31
Ledningsgrupp för Norge/VÀnerlÀnken -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Partnerskap Bergslagsbanan -
supp
1999-01-18 - 2002-12-31
KommunalrÄd -
KrÄd
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
led
2001-11-06 - 2002-10-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
supp
2000-06-19 - 2001-12-17
Centrala arbetsgruppen för miljöfrÄgor -
ers
1999-02-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jÀmstÀlldhetsutskott -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
v ordf
1998-11-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1999-04-14 - 2001-11-01
Budgetberedningen -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01
ByggnadsnÀmnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Parkerings AB -
v ordf
1999-04-15 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
led
1999-04-20 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
1999-01-01 - 2001-11-01
AB Etableringsregion Karlstad -
supp
1995-03-23 - 1999-06-15
Karlstads Stadshus AB -
led
1995-11-17 - 1999-04-19
Karlstads Parkerings AB -
ordf
1995-06-02 - 1999-04-14
Sveagas AB -
led
1995-05-19 - 1999-04-14
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1995-04-19 - 1999-04-13
Mariebergsskogen AB -
led
1997-01-01 - 1999-04-12
Budgetberedningen -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
ByggnadsnÀmnden -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Grensekomiteen VĂ€rmland-Östfold -
led
1997-03-17 - 1998-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
Ledningsgrupp för Norge/VÀnerlÀnken -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
KommunalrÄd -
KrÄd
1994-11-01 - 1998-10-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ordf
1994-11-01 - 1998-10-31
AB Verkstadshus -
supp
1995-03-30 - 1997-07-01
ArbetsförmedlingsnÀmnden -
ers
1996-07-01 - 1996-09-16
ArbetsförmedlingsnÀmnden -
led
1995-01-01 - 1996-06-30
FĂ€rjestadshallarna AB -
supp
1995-05-23 - 1996-05-23
Karlstads Turistservice AB -
v ordf
1995-05-31 - 1995-11-16
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1995-01-01 - 1995-10-01
Karlstads Parkerings AB -
ordf
1992-06-01 - 1995-05-31
Karlstads Turistservice AB -
ordf
1992-06-01 - 1995-05-30
FĂ€rjestadshallarna AB -
led
1992-06-01 - 1995-05-22
Sveagas AB -
led
1992-06-01 - 1995-05-18
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1992-06-15 - 1995-04-18
AB Verkstadshus -
supp
1992-06-01 - 1995-03-29
AB Etableringsregion Karlstad -
supp
1993-07-01 - 1995-03-22
ArbetsförmedlingsnÀmnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Budgetberedningen -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
ByggnadsnÀmnden -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Ledningsgrupp för Norge/VÀnerlÀnken -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
KommunalrÄd -
KrÄd
1991-11-01 - 1994-10-31
KommunfullmÀktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Budgetberedningen -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Tekniska nÀmnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1989-01-01 - 1991-10-31
Tekniska nÀmnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
ByggnadsnÀmnden -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Skolstyrelsen -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1979-11-01 - 1982-10-31
Skolstyrelsen -
suppl
1977-01-01 - 1979-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)