Historik för Fransson, Kristina (m)
Nämnd/styrelsePeriod
Stiftelsen Machels Gåva -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
1994-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
SSA-rådet -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Skolstyrelsen -
led
1992-01-01 - 1993-12-31
Skolstyrelsen -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
supp
1990-05-18 - 1991-10-31
Skolstyrelsen -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
supp
1985-11-01 - 1988-10-31
Skolstyrelsen -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)