Historik för Nilsson, Göran (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Bostads AB -
2:e v ordf
2016-09-08 - 2019-03-26
Ordförandegrupp -
led
2016-09-08 - 2018-12-31
Stadsbyggnadsnämnden -
led
2017-10-26 - 2018-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2016-09-08 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2014-12-30 - 2018-10-14
Hjälpmedelsnämnden i Värmlands län -
ordf
2012-10-24 - 2014-12-31
Karlstads-Hammarö gymnasienämnd -
ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Karlstads-Hammarö gymnasienämnds AU -
ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2003-01-01 - 2014-12-31
Samverkan barn och ungdom -
led
2007-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2014-10-15 - 2014-12-29
Kommunstyrelsen -
ers
2002-11-04 - 2014-10-15
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2014-10-14
Karlstads-Hammarö gymnasienämnd -
1:e v ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
Karlstads-Hammarö gymnasienämnds AU -
v ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
2005-01-20 - 2006-12-31
Tekniska nämnden -
v ordf
2005-01-20 - 2006-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott -
v ordf
2005-02-09 - 2006-12-31
Trafiksäkerhetsnämnden -
ers
2005-01-20 - 2006-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
led
2003-01-01 - 2005-01-20
Arbetsmarknadsnämnd -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Arbetsmarknadsnämnd -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Värmlands Museum -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
1994-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
eomb
1992-01-01 - 1994-12-31
Kulturnämnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Värmlands Museum -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Skolstyrelsen -
led
1992-01-01 - 1993-12-31
Kulturnämnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Skolstyrelsen -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kulturnämnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Skolstyrelsen -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-08-19 - 1988-10-31
Kommunfullmäktige -
supp
1985-11-01 - 1988-08-18
Kulturnämnden -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Skolstyrelsen -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1984-01-20 - 1985-10-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1982-11-01 - 1984-01-19
Kulturnämnden -
suppl
1980-12-19 - 1982-12-31
Skolstyrelsen -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1979-11-01 - 1982-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)