Historik för Gauffin, Birgitta (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Bostads AB -
led
2007-03-31 - 2011-03-31
Vindpark Vänern Kraft AB -
ers
2007-01-18 - 2011-01-08
Karlstads Stadshus AB -
v ordf
1995-11-17 - 1999-04-19
Karlstads Teater AB -
led
1995-06-01 - 1999-04-14
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
v ordf
1995-04-19 - 1999-04-13
Mariebergsskogen AB -
led
1997-01-01 - 1999-04-12
Budgetberedningen -
v ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Stifelsen A och H Löfgrens musikfond -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Värmlands läns vårdförbund -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Arbetsförmedlingsnämnden -
ordf
1996-09-17 - 1998-10-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunalråd -
Kråd
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
v ordf
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ordf
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
v ordf
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
v ordf
1994-11-01 - 1998-10-31
Representationsnämnden -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Arbetsförmedlingsnämnden -
ordf
1996-07-01 - 1996-09-16
Arbetsförmedlingsnämnden -
ers
1995-01-01 - 1996-06-30
Karlstads Turistservice AB -
led
1995-05-31 - 1995-11-16
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
led
1995-01-01 - 1995-10-01
Karlstads Turistservice AB -
led
1992-06-01 - 1995-05-30
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1992-06-15 - 1995-04-18
AB Etableringsregion Karlstad -
supp
1993-07-01 - 1995-03-22
Alfred Löfgrens stiftelse -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Arbetsförmedlingsnämnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
v ordf
1994-01-01 - 1994-12-31
Budgetberedningen -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Stiftelsen Hjärnbruket -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunalråd -
Kråd
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
led
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
1992-01-01 - 1994-10-31
Karlstads Teater AB -
led
1992-01-01 - 1994-09-15
Socialnämnden -
v ordf
1992-01-01 - 1993-12-31
Stiftelsen Hjärnbruket -
ers
1992-01-01 - 1993-06-30
Karlstads Teater AB -
led
1992-05-01 - 1993-04-27
Budgetberedningen -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1991-12-31
Socialnämnden -
ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunalråd -
Kråd
1989-01-01 - 1991-10-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1989-01-01 - 1991-10-31
Fastighetsnämnden -
led
1987-07-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1988-08-19 - 1988-12-31
Kulturnämnden -
led
1987-09-18 - 1988-12-31
Kulturnämnden -
supp
1986-01-01 - 1987-09-17

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)