Historik för Holm, Bengt (S)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
VÄrd- och omsorgsnÀmnden -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
2014-10-15 - 2018-10-14
Barn- och ungdomsnÀmnden -
led
2007-05-10 - 2014-12-31
Barn- och ungdomsnÀmndens AU -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Gode mÀn gÀllande jordbruks- och skogsfrÄgor -
gm
2007-01-01 - 2014-12-31
Gode mÀn gÀllande tÀtortsförhÄllanden -
gm
2003-01-01 - 2014-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2012-03-01 - 2014-10-14
KommunfullmÀktige -
ers
1998-11-01 - 2012-02-29
Barn- och ungdomsnÀmndens AU -
ers
2007-10-17 - 2010-12-31
KommunfullmÀktigeberedning -
ers
2007-10-11 - 2010-12-31
Barn- och UngdomsnÀmnden -
ers
2007-01-01 - 2007-05-09
Barn- och UngdomsnÀmnden -
led
2001-11-02 - 2006-12-31
Barn- och ungdomsnÀmndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
2002-11-01 - 2006-10-31
Barn- och UngdomsnÀmnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Barn- och UngdomsnÀmnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1996-12-13 - 1998-10-31
KommunfullmÀktige -
ers
1994-11-01 - 1996-12-12
Barn- och UngdomsnÀmnden -
led
1994-01-01 - 1994-12-31
TrafiksÀkerhetsnÀmnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
2:a sÀrskilda fastighetstaxeringsnÀmnd -
ers
1993-01-01 - 1993-12-31
Skolstyrelsen -
led
1992-01-01 - 1993-12-31
Karlstads kommuna 2:A sÀrskilda fastighetstaxeringsnÀmnd -
ers
1992-01-01 - 1992-12-31
Skolstyrelsen -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
TrafiksÀkerhetsnÀmnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1989-08-18 - 1991-10-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1988-11-01 - 1989-08-17
Skolstyrelsen -
led
1987-02-20 - 1988-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1986-01-17 - 1988-10-31
Skolstyrelsen -
supp
1986-01-01 - 1987-02-19
KommunfullmÀktige -
supp
1985-11-01 - 1986-01-16
Skolstyrelsen -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)