Historik för Warholm, Robert (-)
Nämnd/styrelsePeriod
Visit Karlstad AB -
supp
2011-04-13 - 2015-03-23
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
led
2008-09-18 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2014-10-14
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kultur- och fritidsnämnden -
v ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
Kultur- och fritidsnämndens au -
v ordf
2007-01-10 - 2010-12-31
Samverkan barn och ungdom -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Stiftelsen Karlstads scoutkårs scouthem -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Ombud för begravningsverksamheten -
omb
2003-01-10 - 2010-01-26
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kulturnämnden -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Kulturnämndens arbetsutskott -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1999-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Valberedningen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Karlstads Teater AB -
v ordf
2003-03-31 - 2006-06-01
Karlstads Teater AB -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kulturnämnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Stiftelsen Värmlands Museum -
led
2001-12-12 - 2002-12-31
Karlstads studentråd -
led
2001-03-30 - 2002-03-30
Arbetsgrupp för demokratifrågor -
led
1999-02-15 - 2001-11-05
Centrala arbetsgruppen för miljöfrågor -
led
1999-02-15 - 2001-11-05
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2000-01-01 - 2001-11-01
Kulturnämnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads studentråd -
led
2000-01-01 - 2001-03-30
Karlstads Stadshus AB -
supp
1995-11-17 - 1999-04-19
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1995-04-19 - 1999-04-13
Barn- och Ungdomsnämnden -
ers
1998-04-17 - 1998-12-31
Budgetberedningen -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Värmland -
eomb
1995-01-01 - 1998-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
1995-01-01 - 1995-09-21
Färjestadshallarna AB -
rsupp
1992-06-01 - 1995-05-22
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
eomb
1992-01-01 - 1994-12-31
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Valberedningen -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Byggnadsnämnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Byggnadsnämnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
supp
1986-09-18 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Kulturnämnden -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Kulturnämnden -
led
1980-12-19 - 1982-12-31
Kulturnämnden -
suppl
1980-01-01 - 1980-12-18

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)