Historik för Andersson, Ann-Cathrine (s)
Nämnd/styrelsePeriod
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
1999-01-01 - 2007-12-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
2001-11-02 - 2006-12-31
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1999-09-24 - 2006-12-31
Kommunförbundet Värmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Karlstads Stadshus AB -
led
2001-11-02 - 2002-04-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1999-04-14 - 2001-11-01
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
supp
1999-04-20 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
1999-01-01 - 2001-11-01
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2000-03-16
Barn- och Ungdomsnämnden -
v ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
1996-08-20 - 1997-05-20
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1996-08-19
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1993-05-01 - 1996-04-30
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
v ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1992-01-01 - 1994-10-31
Gode Män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1987-05-01 - 1993-04-30
Budgetberedningen -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Socialnämnden -
v ordf
1986-01-01 - 1987-05-21
Budgetberedningen -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Skolstyrelsen -
suppl
1984-05-18 - 1985-12-31
Socialnämnden -
ordf
1985-09-20 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1982-11-01 - 1985-10-31
Socialnämnden -
suppl
1985-06-19 - 1985-09-19
Byggnadsnämnden -
led
1983-01-01 - 1985-05-23
Byggnadsnämnden -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)