Historik för Alvers, Harald (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Stiftelsen Karlstadshus -
supp
2015-03-31 - 2018-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
ordf
2011-04-01 - 2015-03-30
Kommunfullmäktigeberedning -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2011-09-22 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige -
ers
2006-11-01 - 2011-09-21
Stiftelsen Karlstadshus -
led
2003-04-22 - 2011-03-30
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
v ordf
2003-01-01 - 2010-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2005-01-20 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-23 - 2006-10-31
Fritidsnämnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Karlstads scoutkårs scouthem -
supp
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Fritidsnämnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Mariebergsskogens AB -
led
1999-04-13 - 2001-09-20
Mariebergsskogen AB -
supp
1997-01-01 - 1999-04-12
Fritidsnämnden -
v ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Karlstads scoutkårs scouthem -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Färjestadshallarna AB -
v ordf
1995-05-23 - 1996-05-23
Karlstads Turistservice AB -
led
1995-05-31 - 1995-11-16
Karlstads Turistservice AB -
supp
1992-06-01 - 1995-05-30
Färjestadshallarna AB -
ordf
1992-06-01 - 1995-05-22
Fritidsnämnden -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
eomb
1992-01-01 - 1994-12-31
Stiftelsen Karlstads scoutkårs scouthem -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Fritidsnämnden -
v ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1989-01-01 - 1990-04-19
Fritidsnämnden -
ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Fritidsnämnden -
v ordf
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1982-11-01 - 1985-10-31
Fritidsnämnden -
led
1980-01-01 - 1982-12-31
Organisationsnämnden -
led
1980-01-01 - 1982-12-31
Fritidsnämnden -
led
1977-01-01 - 1979-12-31
Mariebergsskogsnämnden -
led
1977-01-01 - 1979-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1976-11-01 - 1979-10-31
Ungdomsnämnden -
v ordf
1974-01-01 - 1976-12-31
Ungdomsnämnden -
v ordf
1971-01-01 - 1973-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)