Historik för Scherp, Hans-Åke (V)
Nämnd/styrelsePeriod
Barn- och ungdomsnämnden -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Samverkan barn och ungdom -
ers
2015-01-01 - 2018-04-13
Kommunfullmäktige -
led
2014-10-15 - 2018-03-22
Kommunstyrelsen -
ers
2014-10-16 - 2018-03-22

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)