Historik för Rosén, Evy (FP)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd -
led
2003-04-01 - 2010-12-31
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Fullmäktigeberedning f demokrati -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Valberedningen -
v ordf
2002-11-04 - 2006-10-31
Överförmyndarnämnden -
v ordf
2003-01-01 - 2003-03-31
Arbetsmarknadsnämnd -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Borgerliga vigselförrättare -
vf
1995-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Valberedningen -
ordf
2001-11-02 - 2002-10-31
Central arbetsgrupp för integrationsfrågor -
led
1999-02-15 - 2001-11-05
Arbetsmarknadsnämnd -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
v ordf
1998-11-01 - 2001-11-01
Byggnadsnämnden -
ers
1997-06-19 - 1998-12-31
Invandrarnämnden -
v ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Karlstads Parkerings AB -
rsupp
1992-06-01 - 1995-05-31
Borgerliga vigselförrättare -
vf
1992-01-01 - 1994-12-31
Invandrarnämnden -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Valberedningen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Konsument- och Invandrarnämnden -
v ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Konsumentnämnden -
ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Konsumentnämnd -
v ordf
1983-01-01 - 1985-12-31
Sociala distriktsnämnden 2 -
suppl
1983-09-16 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1982-11-01 - 1985-10-31
Konsumentnämnd -
ordf
1980-01-01 - 1982-12-31
Konsumentnämnd -
led
1977-01-01 - 1979-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)