Historik för Larsson, Lars (s)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
FastighetsnÀmnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
FastighetsnÀmndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Gode mÀn enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1998-01-01 - 2006-12-31
Karlstadsregionens rÀddningstjÀnstförbund -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
FritidsnÀmnden -
v ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Stiftelsen Karlstads scoutkÄrs scouthem -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Stiftelsen Karlstadshus -
supp
1999-06-01 - 2001-12-11
FritidsnÀmnden -
ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Mariebergsskogens AB -
supp
1999-04-13 - 2001-09-20
Stiftelsen Karlstadshus -
supp
1998-06-01 - 1999-05-31
AB Karlstads StudentbostÀder -
led
1998-03-20 - 1999-04-13
Mariebergsskogen AB -
supp
1997-01-01 - 1999-04-12
ByggnadsnÀmnden -
v ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
FritidsnÀmnden -
ordf
1998-12-01 - 1998-12-31
VÄrd- och OmsorgsnÀmnden -
ers
1997-01-01 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Stiftelsen Karlstadshus -
supp
1997-06-13 - 1998-06-01
Gode mÀn enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1995-01-01 - 1997-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
supp
1996-04-01 - 1997-06-12
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
1997-01-01 - 1997-03-17
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
1996-01-01 - 1996-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
supp
1995-03-31 - 1996-03-31
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
1995-01-01 - 1995-12-31
2:a allmÀnna fastighetstaxeringsnÀmnd -
ers
1993-01-01 - 1994-12-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
FastighetsnÀmnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Gode mÀn enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
eomb
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Valberedningen -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
1993-01-01 - 1993-12-31
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
1992-01-01 - 1992-12-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
FastighetsnÀmnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
FastighetsnÀmnden -
led
1987-07-01 - 1988-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1985-11-01 - 1988-01-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1985-09-20 - 1985-10-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1982-11-01 - 1985-09-19
ByggnadsnÀmnden -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1981-05-22 - 1982-10-31
ByggnadsnÀmnden -
suppl
1977-01-01 - 1979-12-31
Centrala byggnadskommittén -
suppl
1974-01-01 - 1976-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)