Historik för Jansson, Lennart (S)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Mariebergsskogen AB -
led
2015-03-24 - 2019-03-26
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2018-10-14
Karlstad Airport -
supp
2011-04-12 - 2016-05-12
Karlstads Stadshus AB -
supp
2011-04-19 - 2015-04-20
Samverkan barn och ungdom -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen -
led
2010-11-01 - 2014-10-15
Karlstads Stadshus AB -
supp
2007-04-17 - 2011-04-15
Barn- och ungdomsnÀmnden -
ordf
2003-01-01 - 2010-12-31
Barn- och ungdomsnÀmndens AU -
ordf
2007-01-16 - 2010-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Samverkan barn och ungdom -
ordf
2004-08-31 - 2010-12-31
Kommunstyrelsen -
ers
2006-11-02 - 2010-10-31
Karlstads Parkerings AB -
ordf
2003-03-31 - 2007-03-31
Stiftelsen Karlstadshus -
ers
2003-04-22 - 2007-03-30
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
supp
2005-01-01 - 2006-04-04
Karlstads FöretagshÀlsovÄrdscentral -
led
2001-12-01 - 2003-05-17
AB Etableringsregion Karlstad -
supp
1999-06-16 - 2003-05-09
Stiftelsen Karlstadshus -
supp
2001-12-12 - 2003-04-22
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
v ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
supp
2002-05-22 - 2003-03-31
Karlstads Parkerings AB -
v ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstads Stadshus AB -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
VÀrmlandstrafik AB, bolagsstÀmma -
omb
1999-06-11 - 2003-03-31
Arbetsgrupp för Luftfartsverkets flygplatser -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Barn- och UngdomsnÀmnden -
v ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Budgetberedningen -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Partnerskap Bergslagsbanan -
led
1999-01-18 - 2002-12-31
PensionÀrsrÄdet -
ers
2001-12-18 - 2002-12-31
Politiska samordnare -
samo
2001-11-02 - 2002-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2001-01-01 - 2002-12-31
RÄdet för funktionshindrade -
ers
2001-12-18 - 2002-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
v ordf
2001-12-18 - 2002-12-31
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
2001-12-18 - 2002-12-31
VÀrmlands arbetsmarknadsnÀmnd (LÀnsarbetsnÀmndens arbetsmarknadsnÀmnd) -
led
2002-01-01 - 2002-12-31
VÀrmlandskraft-OKG-delÀgarna (VKAO) -
supp
2002-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
v ordf
2001-11-06 - 2002-10-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
led
2001-12-18 - 2002-05-21
Karlstads studentrÄd -
led
2001-03-30 - 2002-03-30
Sveagas AB -
supp
2001-11-02 - 2002-03-08
ArbetsförmedlingsnÀmnden (LÀnsarbetsnÀmndens arbetsmarknadsnÀmnd) -
ordf
2001-01-01 - 2001-12-31
Helax BrÀnsleutveckling AB -
ordf
1999-05-17 - 2001-12-17
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
ordf
1999-01-01 - 2001-12-17
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
2001-01-01 - 2001-12-17
Stiftelsen Karlstadshus -
led
1999-06-01 - 2001-12-11
Karlstads FöretagshÀlsovÄrdscentral -
ordf
2001-04-23 - 2001-11-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
v ordf
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ordf
1998-11-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1999-04-14 - 2001-11-01
Budgetberedningen -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Parkerings AB -
ordf
1999-04-15 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
led
1999-04-20 - 2001-11-01
KommunalrÄd -
KrÄd
1998-11-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
v ordf
1998-11-01 - 2001-11-01
Sveagas AB -
led
1999-04-15 - 2001-11-01
Mariebergsskogens AB -
ordf
1999-04-13 - 2001-09-20
Karlstads studentrÄd -
led
2000-01-01 - 2001-03-30
ArbetsförmedlingsnÀmnden -
ordf
2000-01-01 - 2000-12-31
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
2000-01-01 - 2000-12-31
ArbetsförmedlingsnÀmnden -
ordf
1999-01-01 - 1999-12-31
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
1999-01-01 - 1999-12-31
ArbetsförmedlingsnÀmnden -
led
1996-09-17 - 1998-12-31
Budgetberedningen -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
GymnasienÀmnden -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1996-07-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
led
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1994-11-01 - 1996-06-30
Budgetberedningen -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
GymnasienÀmnden -
v ordf
1994-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
eomb
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1991-11-04 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Skolstyrelsen -
v ordf
1992-01-01 - 1993-12-31
LinjenÀmnden för LÀrarutbildning vid högskolan i Karlstad -
led
1990-07-01 - 1993-06-30
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1992-01-01 - 1993-03-31
Budgetberedningen -
led
1991-06-17 - 1991-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1991-12-31
Skolstyrelsen -
ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1991-06-17 - 1991-10-31
Budgetberedningen -
supp
1989-01-01 - 1991-06-16
Kommunstyrelsen -
suppl
1989-01-01 - 1991-06-16
Budgetberedningen -
suppl
1988-09-16 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1988-08-19 - 1988-12-31
Skolstyrelsen -
v ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Kommunstyrelsen -
supp
1986-01-01 - 1988-08-18
Brandstyrelsen -
ordf
1983-01-01 - 1985-12-31
Skolstyrelsen -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1982-11-01 - 1985-10-31
Brandstyrelsen -
v ordf
1980-01-01 - 1982-12-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1981-04-16 - 1982-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)