Historik för Rosén, Bernt (fp)
Nämnd/styrelsePeriod
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
lekmrevsupp
2003-03-31 - 2007-03-31
Mariebergsskogen AB -
lekmrev
2003-03-25 - 2007-03-31
Kommunrevisionen -
rev
2003-01-01 - 2006-12-31
AB Etableringsregion Karlstad -
lekmrev
2003-05-09 - 2005-08-30
Karlstads Elnät AB -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Mariebergsskogens AB -
lekmrev
1999-04-13 - 2003-03-31
Karlstads Parkerings AB -
lekmrev
1999-04-15 - 2001-11-01
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
rev
2000-01-20 - 2001-11-01
Kommunrevisionen -
rev
1999-01-01 - 2001-11-01
Kollektivtrafiknämnden -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Värmland -
eomb
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
AB Verkstadshus -
led
1995-03-30 - 1997-07-01
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1992-06-01 - 1995-04-18
AB Verkstadshus -
led
1992-06-01 - 1995-03-29
Budgetberedningen -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstad Garnison, samarbetsnämnd -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Räddningsnämnden -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Karlstads Teater AB -
led
1992-05-01 - 1993-04-27
Budgetberedningen -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Byggnadsnämnden -
v ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunalråd -
Kråd
1989-01-01 - 1991-10-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1989-11-01 - 1991-10-31
Budgetberedningen -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunalråd -
Kråd
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Budgetberedningen -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Hälsovårdsnämnden -
v ordf
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunalråd -
Kråd
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1982-11-01 - 1985-10-31
Fritidsnämnden -
ordf
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1979-11-01 - 1982-10-31
Organisationsnämnden -
led
1977-01-01 - 1979-12-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1976-11-01 - 1979-10-31
Arbetsvårdsnämnden -
led
1974-01-01 - 1976-12-31
Skolstyrelsen -
suppl
1975-09-19 - 1976-12-31
Bostadsförmedlingsnämnden -
v ordf
1971-01-01 - 1973-12-31
Organisationsnämnden -
suppl
1971-01-01 - 1973-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)