Historik för Igelström, Hans (PRO)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
PensionÀrsrÄdet -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
v ordf
2015-03-31 - 2018-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
2015-01-20 - 2018-10-14
Stiftelsen Karlstadshus -
led
2011-04-01 - 2015-03-30
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2014-10-14
Mariebergsskogen AB -
led
2003-03-25 - 2011-03-31
Stiftelsen Karlstadshus -
ordf
2003-04-22 - 2011-03-30
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
2007-10-11 - 2010-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
PensionÀrsrÄdet -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Teknik- och fastighetsnÀmnden -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
AB Karlstads StudentbostÀder -
ordf
2003-03-31 - 2007-03-31
FastighetsnÀmnden -
ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
FastighetsnÀmndens arbetsutskott -
ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
KrisledningsnÀmnd -
led
2006-05-18 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Kommunledningsutkottet -
ers
2003-01-01 - 2003-05-12
Stiftelsen Karlstadshus -
led
2001-12-12 - 2003-04-22
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
AB Karlstads StudentbostÀder -
v ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Mariebergsskogen AB -
led
2001-12-12 - 2003-03-31
FastighetsnÀmnden -
v ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
ers
2001-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Stiftelsen Karlstadshus -
ordf
1999-06-01 - 2001-12-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
2000-01-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1999-04-14 - 2001-11-01
AB Karlstads StudentbostÀder -
ordf
1999-04-14 - 2001-11-01
FastighetsnÀmnden -
ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
supp
1999-04-20 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 1999-12-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
1995-11-17 - 1999-05-31
Stiftelsen Karlstadshus -
ordf
1998-06-01 - 1999-05-31
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1995-04-19 - 1999-04-13
AB Karlstads StudentbostÀder -
ordf
1998-03-20 - 1999-04-13
FastighetsnÀmnden -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Stiftelsen Karlstadshus -
ordf
1997-06-13 - 1998-06-01
Stiftelsen Karlstadshus -
ordf
1995-03-31 - 1996-03-31
FastighetsnÀmnden -
v ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1992-01-01 - 1994-10-31
Stiftelsen Karlstadshus -
led
1993-01-01 - 1993-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
led
1992-01-01 - 1992-12-31
Budgetberedningen -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
FastighetsnÀmnden -
ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1991-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1989-01-01 - 1991-10-31
Budgetberedningen -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
FastighetsnÀmnden -
v ordf
1987-07-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Centrala byggnadskommittén -
v ordf
1986-01-01 - 1987-06-30
Centrala byggnadskommittén -
ordf
1985-09-20 - 1985-12-31
Centrala byggnadskommittén -
led
1983-01-01 - 1985-09-19
Centrala byggnadskommittén -
led
1980-01-01 - 1982-12-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1980-02-21 - 1982-10-31
UngdomsnÀmnden -
suppl
1974-06-21 - 1976-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1971-01-01 - 1973-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)