Historik för Johansson, Alf (s)
Nämnd/styrelsePeriod
Helax Bränsleutveckling AB -
led
1999-05-17 - 2000-05-28
Karlstads Turistservice AB -
supp
1995-05-31 - 1999-11-16
AB Etableringsregion Karlstad -
led
1995-03-23 - 1999-06-15
Värmlands Trafik AB, bolagsstämma -
omb
1995-06-15 - 1999-06-10
Karlstads Stadshus AB -
ordf
1995-11-17 - 1999-05-31
Stiftelsen Karlstadshus -
led
1998-06-01 - 1999-05-31
Karlstads Parkerings AB -
v ordf
1995-06-02 - 1999-04-14
Sveagas AB -
supp
1995-05-19 - 1999-04-14
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
ordf
1995-04-19 - 1999-04-13
Mariebergsskogen AB -
ordf
1997-01-01 - 1999-04-12
Arbetsgrupp för Luftfartsverkets flygplatser -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Budgetberedningen -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Flygrådet för Värmland -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Grensekomiteen V√§rmland-√Ėstfold -
supp
1998-07-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunalråd -
Kråd
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ordf
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ordf
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
1998-07-01 - 1998-10-31
Representationsnämnden -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Stiftelsen Karlstadshus -
led
1997-06-13 - 1998-06-01
Stiftelsen Karlstadshus -
led
1995-03-31 - 1996-03-31
Värmlands Museums utbyggnad, ledningsgrupp -
led
1995-01-01 - 1995-12-31
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
led
1995-01-01 - 1995-10-01
Värmlands Trafik AB, bolagsstämma -
eomb
1992-06-01 - 1995-06-14
Karlstads Parkerings AB -
v ordf
1992-06-01 - 1995-05-31
Karlstads Turistservice AB -
supp
1992-06-01 - 1995-05-30
Sveagas AB -
supp
1992-06-01 - 1995-05-18
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
v ordf
1992-06-15 - 1995-04-18
AB Etableringsregion Karlstad -
led
1993-07-01 - 1995-03-22
Budgetberedningen -
v ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Byggnadsnämnden -
v ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Flygrådet för Värmland -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Projektstyrelse för ny trafikflygplats -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunalråd -
Kråd
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
v ordf
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
v ordf
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
v ordf
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
v ordf
1992-01-01 - 1994-10-31
Stiftelsen Karlstadshus -
ers
1993-01-01 - 1993-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
ers
1992-01-01 - 1992-12-31
Budgetberedningen -
ordf
1991-06-17 - 1991-12-31
Byggnadsnämnden -
ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1991-12-31
Kommunalråd -
Kråd
1991-06-17 - 1991-10-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
ordf
1991-06-17 - 1991-10-31
Budgetberedningen -
led
1989-01-01 - 1991-06-16
Kommunstyrelsen -
led
1989-01-01 - 1991-06-16
Budgetberedningen -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Byggnadsnämnden -
v ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Hamnstyrelsen -
suppl
1988-04-22 - 1988-12-31
Kommunalråd -
Kråd
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Tekniska nämnden -
v ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Budgetberedningen -
led
1985-09-20 - 1985-12-31
Byggnadsnämnden -
led
1985-06-20 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1985-09-20 - 1985-12-31
Kulturnämnden -
ordf
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
2:e v ordf
1982-11-01 - 1985-10-31
Budgetberedningen -
suppl
1983-01-01 - 1985-09-19
Kommunstyrelsen -
suppl
1983-01-01 - 1985-09-19
Byggnadsnämnden -
suppl
1984-11-16 - 1985-06-19
Kulturnämnden -
v ordf
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1981-11-20 - 1982-10-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1979-11-01 - 1981-11-19

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)