Historik för Blomberg, Sten (c)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1999-01-01 - 2001-12-17
Barn- och UngdomsnÀmnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1999-04-14 - 1999-12-31
Budgetberedningen -
ers
1999-01-01 - 1999-12-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
1999-04-20 - 1999-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 1999-12-31
Kommunstyrelsen -
ers
1998-11-01 - 1999-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 1999-12-31
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
v ordf
1999-01-01 - 1999-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 1999-12-31
Politiska samordnare -
samo
1999-01-01 - 1999-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
led
1999-01-01 - 1999-12-16
Karlstads Stadshus AB -
led
1995-11-17 - 1999-04-19
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1995-04-19 - 1999-04-13
Mariebergsskogen AB -
supp
1997-01-01 - 1999-04-12
Barn- och UngdomsnÀmnden -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Budgetberedningen -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1998-06-18 - 1998-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
v ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
KommunalrÄd -
KrÄd
1994-11-01 - 1998-10-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1995-01-01 - 1995-10-01
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1992-06-15 - 1995-04-18
Barn- och UngdomsnÀmnden -
ordf
1994-01-01 - 1994-12-31
Budgetberedningen -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunaldemokratigruppen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
KommunalrÄd -
KrÄd
1991-11-01 - 1994-10-31
KommunfullmÀktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Skolstyrelsen -
ordf
1992-01-01 - 1993-12-31
Budgetberedningen -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
SocialnÀmnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
KommunalrÄd -
KrÄd
1989-01-01 - 1991-10-31
KommunfullmÀktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1989-01-01 - 1991-10-31
KulturnÀmnden -
ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Budgetberedningen -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
KulturnÀmnden -
v ordf
1983-01-01 - 1985-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1982-11-01 - 1985-10-31
Budgetberedningen -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1980-01-01 - 1982-12-31
KulturnÀmnden -
ordf
1980-01-01 - 1982-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1979-11-01 - 1982-10-31
Budgetberedningen -
led
1977-01-01 - 1979-12-31
KulturnÀmnden -
sam
1977-01-01 - 1979-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1976-11-01 - 1979-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1976-11-01 - 1979-10-31
KulturnÀmnden -
led
1974-01-01 - 1976-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)