Historik för Torvaldsdotter Dehring, Helene (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd -
ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2010-11-01 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen -
ers
2010-11-01 - 2018-10-14
Mariebergsskogen AB -
led
2011-04-12 - 2015-03-23
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
led
2007-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Nämndemän för Värmlands Tingsrätt -
nm
2003-01-01 - 2014-12-31
Rådet för funktionshindrade -
led
2012-08-29 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2006-11-01 - 2010-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)