Historik för Grip, Lena (V)
Nämnd/styrelsePeriod
Stadsbyggnadsnämnden -
led
2007-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2006-11-01 - 2018-10-14
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen -
ers
2006-11-02 - 2014-03-12
Karlstads Stadshus AB -
supp
2007-04-17 - 2011-04-15
Kommunfullmäktigeberedning -
led
2008-11-13 - 2010-12-31
Stadsbyggnadsnämndens AU -
led
2007-01-10 - 2010-12-31
Tillväxtutskottet -
ers
2006-11-07 - 2010-10-31
Kommunfullmäktigeberedning -
ers
2007-01-01 - 2008-11-12
Karlstads-Hammarö gymnasienämnd -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)